නිෂ්පාදයන් පිළිබඳ විස්තර

අත් යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය

පේෂ කර්මාන්තය මුල් කර ගත් වෘත්තීමය ජීවනෝපායක් කරගෙන යාම සදහා අවශ්‍ය   න්‍යායික දැනුම මෙන්ම ප්‍රායෝගික දැනුම  ලබා දී  යහපත් ආර්ථික තත්ත්වයක් සලසාදීම සදහා මෙම නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යාමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වේ. මෙම මධ්‍යස්ථානයන්හි සේවයේ නියුතු කාර්මික පිරිස් ගෙන් වැඩි පිරිසක් විධිමත් රැකියවන්හි නොයෙදෙන කාන්තාවන් වන අතර ඹවුන්ගේ නිපුනතාවයන් එළි දක්වමින් විවිධ නිර්මාණයන්ගෙන් සපිරි පේෂ කර්මාන්ත නිෂ්පාදනයන් වෙළදපොළට ඉදිරිපත් කිරීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කෙරේ.

ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක පේෂ කර්මාන්ත නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන සංඛාව 54      කි.

අත් යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්ත යටතේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන නිෂ්පාදන

සාරි

සර්වියට්

අමු රෙදි

ටසල්

කාපට්

කුෂන් රෙදි

බිත්ති සැරසිලි

ෂෝල්

තුවා

සරොම්

ඇදුම් රෙදි

තිර රෙදි

දුම්බර රෙදි

කොට්ට උර

මේස රෙදි

සර්වියට්

ස්වාභාවික කපු නූල් ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ඉහත නිෂ්පාදන මගින් දේශීය පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කිරීමට බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව කැපවී සිටී.

කුඩා කර්මාන්ත

දැව තාක්ෂණ හා ලුහු ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන

දැව හා ලෝහ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන ලෙස කටයුතු කරනු ලබන මෙම ආයතන මගින් පළාතේ පාසැල් වල සිසුන්ගේ පාවිච්චිය සදහා අවශ්‍ය මේස, පුටු ඇතුළු අධ්‍යාපන ඇණවුම් හා දහම් පාසැල් ළමුන් සදහා අවශ්‍ය වන ඩෙස්ක් හා බංකු ඇතුලත් දහම් පාසැල් උපකරණ සකසා පළාත් ආදායමට විශාල දායකත්වයක් ලබා දේ.

ස්වයං රැකියා සදහා යොමු නොවන තරුණ පිරිස් පුහුණූවෙන් පසුව දෙපාර්තමේන්තු මධ්‍යස්ථානයන්හි සිදු කරනු ලබන ව්‍යාපෘති යටතේ කාර්මිකයින් ලෙස අදාල සේවාවන් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

සම් කර්මාන්ත ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

සම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 02 කි. මේවා කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක තුල පිහිටුවා ඇත. සම් උපයෝගී කරගනිමින් කලාත්මක සම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය හා අනෙකුත් එදිනෙදා ප්‍රෙයා්ජනයට ගනු ලබන බෑග්, සෙරෙප්පු, කාන්තා හා පිරිමි පර්ස් ආදිය නිපදවීමත් මෙමගින් සිදු කෙරේ.

විසිතුරු පිගන් භාණ්ඩ හා රතු මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන

පාරම්පරික ශිල්පය ආරක්ෂා කර ගනිමින් වෙළදපොළ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ කලාත්මක පිගන් භාණ්ඩ හා රතු මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය අරමුණු කරගනිමින් මෙම අංශය සකස් වී ඇත. පළාත තුල මැටි කර්මාන්ත නිෂ්පාදන හා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 04 ක් ස්ථාපිතව ඇති අතර මෙමගින් ප්‍රෙද්ශයේ අවශ්‍යතාවය අනුව නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු වේ.

කොහු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

හස්ත කර්මාන්ත අංශය
  • හස්ත කර්මාන්තකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීම සදහා වෙළදපොළ අවස්ථා ලබා දීම.
  • කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි ශිල්පීන්ගේ නිෂ්පාදන ක්‍රාෆට් ලංකා අලෙවිසැල් මගින් අලෙවි කර දීමට කටයුතු සිදු කිරීම
  • හස්ත කර්මාන්තකරුවන් ගේ නිර්මණ අගය කිරීම හා උසස් තත්වයේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට නැඹුරු කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රදර්ශන සහ තරග පැවැත්වීම
  • හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්ට ව්‍යවසායකත්ව හා ආකල්ප සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් සිදු කිරීම