හස්ත – 2017 හා අත්පෙහෙකම් – 2017 සම්මාන උළෙල

හස්ත – 2017 හා අත්පෙහෙකම් – 2017 ප්‍රදර්ශනයන්හි ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් සඳහා සම්මාන සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ගරු සභා නායක හෙක්ටර් බෙත්මගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ගරු ප්‍රදීප් යසරත්න මැතිතුමාගේ  සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරයේදී  පවත්වනු ලැබීය  බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත අමාත්‍යංශ ලේකම් චම්පා.එන්.පෙරේරා මැතිණිය සහ දෙපාර්තමේන්තු  අධ්‍යක්ෂ දිනීෂා මයුරපාලි චන්ද්‍රාදිත්‍ය මැතිතුමිය ඇතුලු සම්භාවනීය අමුත්තන් විශාල පිරිසක් සහභාගි විය.

 

පුහුණු ලාභීන් සඳහා සහතිකපත්‍ර බෙදාදීම – 2016- 2017.

කර්මාන්ත ‍දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් 2016- 2017 වර්ෂ වල පුහුණුව අවසන් කරන ලද පුහුණු ලාභීන් සඳහා සහතිකපත්‍ර බෙදාදීම 2017.12.21 වන දින රන්මගපාය පරිශ්‍රයේ ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත් වින.

 

පිළියන්දල ක්‍රාෆ්ට් ලංකා අලෙවිසැල විවෘත කිරීම.

​පිළියන්දල ක්‍රාෆ්ට් ලංකා නව ප්‍රදර්ශනාගාරය 2017.12.14 දින සුභ මොහොතින් විවෘත විය.

 

වල්ගම පේෂ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම (2017.09.18)

අළුතින් ඉදිකරන ලද වල්ගම ‍පේෂ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 2017.09.18 දින බස්නාහිර පළාත් ධීවර, මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමන්ගේ සුරතින් විවෘත කරන ලදී.

 

අත්පෙහෙකම් 2017

අත්පෙහෙකම් 2017” බස්නාහිර පළාත් අත්යන්ත්‍ර පේෂ කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය 2017 ඔක්තොම්බර් මස 13 වන දින කොළඹ 07, ලයනල් වෙන්ඩ්ට් කලාගාරයේදී වීවෘත විය. මෙයට සමගාමීව පවත්වනු ලබන විශේෂ අලෙවි සල්පිල 2017 ඔක්තොම්බර් මස 13 වන දින සිට 19 වන දින දක්වා පැවැත්වේ. මෙහිදී ඔබට අත්යන්ත්‍ර රෙදි පිළි මිලදී ගත හැක.​

ශිල්බප අභිමානී – 2017

බස්නාහිර පළාත් හස්ත කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය 2017 සැප්තැම්බර් මස 22 වන දින මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමුපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ නිවාස හා ඉදිකිරිම්, වතු යටිතලපහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් බස්නාහිර පළාත් ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞන්දර්ය විශ්ව විද්‍යාලයේ දෘෂ්‍ය කලා පීඨයේ ජේ.ඩි.ඒ.පෙරේරා කලාගාරයේදී විවෘත විය.

ශිල්ප අභිමානී – 2016 හා අත්පෙහෙකම් – 2016 සම්මාන උළෙල

ශිල්ප අභිමානී – 2016 හා අත්පෙහෙකම් – 2016 ප්‍රදර්ශනයන්හි ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් සඳහා සම්මාන සහ සහතික පත්‍ර පදානය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හිටපු ජනාධිපතිනී ගරු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ බස්නාහිර පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමුපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ නිවාස හා ඉදිකිරිම්,වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය, ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරයේදී පවත්වනු ලැබීය. මේ අවස්ථාවට බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත අධ්‍යක්ෂ දිනීෂා මයුරපාලි චන්ද්‍රාදිත්‍ය මැතිතුමිය ඇතුලු සමභාවනීය අමුත්තන් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.