விற்பனைச்  சாலைகளில் கொள்வனவு செய்யக் கூடிய பொருட்கள்.

கைத்தொழில் திணைக்களத்தின் உற்பத்திகள்  கைப்பணி உற்பத்தி
புடவை தொழில் உற்பத்தி தோல்  உற்பத்தி களி உற்பத்தி தும்பு உற்பத்தி
சாரி பெண்கள் பாதணி (பல் வகை) – தோல் ‍கூஜா குடிக்கும் பாத்திரம கால் துடைப்பம் தும்பு பல் வேறு வழிகளைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் கைப்பணி கைத்தொழில் உற்பத்திகள்   (  உதாரணம் சுவர் அலங்காரம், ஆபரணம்,  உருவங்கள், சித்திரம் பை வகைகள்  )
சாறன் ஆண்கள் பாதணி (பல் வகை) – தோல் பூச்சாடிகள் மிருகங்களின் அழகிய உருவங்கள்
சேட் ஆண்களுக்கான பட்டி – தோல் வர்ண கறிடிஷ்
குர்தா பெண்களுக்கான பட்டி – தோல் வர்ணமற்ற கறிடிஷ்
கை துடைப்பம் டெஸ்க் டொப் (பல) – தோல் கிண்ணம்
துடைப்பம் கீ டக் –தோல் புதிய ஆக்கங்கள்  (செங் களி)
கட்டில் வரிப்புக்கள்
தலைணை உறை
ஆடைகள்
திரைச் சீலை
துவாய்
சால்வை
பை
துணி
மேசை விரிப்புக்கள்
காப்பட’
குஷன் கவர்
லுங்கி
டேபள் பாயில்
தேன்கூடு துண்டுகள்
குழந்தைகள் ஆடைகள்